Shadow.Tech Account Checker

by SMCC Official
Shadow.Tech Account Checker

Shadow.Tech Account Checker

Shadow.Tech Account Checker

Đây là công cụ check tài khoản Shadow.Tech cơ bản , hoạt động tốt với 3 loại proxy là http , socks4 và socks5 , khuyến cáo sử dụng good proxy bởi vì shadow.tech có banned ip

Tôi tìm được công cụ này tại các diễn dàn hacker và tôi thấy nó khá hữu dụng vì thế tôi quyết định chia sẽ nó lại tại đây , khuyến cáo sử dụng nó trên rdp hoặc sandbox để tránh bị virus 

Download

DOWNLOAD 1 DOWNLOAD 2 VIRUS TOTAL

 

How To Download ?

 

Related Posts

Leave a Comment

Don`t copy text!