Combo Leecher v1 by Sh4lltear

by SMCC Official
Combo Leecher v1 by Sh4lltear

Combo Leecher v1 by Sh4lltear

Combo Leecher v1 by Sh4lltear 

Đây là công cụ được dùng để leech combolist từ Google , Pastebin , anonfile và forum’s . Có đầy đủ các tính năng như chọn loại kết quả , proxy và chọn thời gian để leech , công cụ này hoàn toàn tốt hơn x-slayer leecher vì mọi thứ nó điều tự động cho bạn , giao diện khá thân thiện và dễ dùng

Lưu ý : luôn chạy nó trên rdp hoặc sandbox cho an toàn

Download

 DOWNLOAD 2 VIRUS TOTAL

 

How To Download ?

 

Related Posts

Leave a Comment

Don`t copy text!