ANTIPUBLIC Combo Checker By Astro

by SMCC Official
ANTIPUBLIC Combo Checker By Astro

ANTIPUBLIC Combo Checker By Astro

ANTIPUBLIC Combo Checker By Astro 

Công cụ này dùng để check combo của bạn là private hay public , hoạt động bằng cách check xem tài khoản của bạn có nằm trong database của tools hay ko nếu có thì combo của bạn là public , hiện trong database có tới hơn 1,7 tỉ dữ liệu

Công cụ này được viết bởi Astro 

Lưu ý : luôn chạy nó trên rdp hoặc sandbox để được oan toàn

 

Download

DOWNLOAD 1 DOWNLOAD 2 VIRUS TOTAL

 

How To Download ?

 

Related Posts

Leave a Comment

Don`t copy text!