AntiPublic Checker – Check Your ComboList is Public or Private

by SMCC Official
AntiPublic Checker – Check Your ComboList is Public Or Private

AntiPublic Checker 

Đây là công cụ dùng để check combo list của bạn là public hay private , cảm ơn Jiriya đã gửi nó cho tôi qua discord , công cụ này được viết trên python và đã được chuyển thành .exe để dễ sử dụng 

Lưu ý : luôn luôn chạy nó trên rdp hoặc sandbox cho an toàn

 

Download

DOWNLOAD 1 DOWNLOAD 2 VIRUS TOTAL

 

How To Download ?

 

Related Posts

Leave a Comment

Don`t copy text!